เรียนต่อปริญญาตรีที่ University of Bristol


University of Bristol

ตั้งอยู่ในเมือง Bristol ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่อยู่ติดกับแคว้นเวลส์มากที่สุด และที่สำคัญ ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ปี 2017 ภายใน 6 คณะหลัก (6 academic faculties) University of Bristol มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate) มากกว่า 200 หลักสูตร และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ จนมีคำกล่าวที่ว่า ถ้าไม่ได้ Oxford Cambridge ตัวเลือกที่ตามมาก็คือ Bristol กับ Durham เพราะอยู่ในอันดับที่ 49 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จาก QS World Ranking 2020 และติด 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษตลอดมา โด่งดังอย่างมากในหลักสูตรด้านกฎหมาย วิศวกรรม และการเมืองการปกครอง รวมถึงด้านธุรกิจก็ไม่แพ้ที่ไหน และยังเป็น 1 ในมหาลัยในเครือ Russell Group อีกด้วย


Location

Bristol อดีตเมืองท่าที่สำคัญทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศอังกฤษ ปี 2017 มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สะพานแขวน Clifton ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในไฮไลท์ของเมือง บรรยากาศดีแบบเมืองท่าริมทะเล ติดกับแคว้นเวลส์ (Wales) และยังมีความเป็นเมืองที่มีสถานที่ช็อปปิ้งมากมาย แต่ยังคงไว้ซึ่งความไม่วุ่นวายจนเกินไป และปลอดภัยอีกด้วย

การเดินทาง

•London นั่งรถไฟประมาณ 1.30 ชั่วโมง

•Bath นั่งรถไฟ 15 นาที

•Cardiff นั่งรถไฟ 1 ชั่วโมง

Progression

University of Bristol

Ranking

•UK: 9th (QS world University rankings UK 2020) 16th(The Complete University Guide 2020)

•Satisfaction: 82% (National Student Survey)

•World: 49th (QS world University rankings 2020)

คอร์ส Foundation เหมาะกับใคร?
คอร์สFoundation คือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ทั้งที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนไทย หรือนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือนักเรียนภาคอินเตอร์ในประเทศไทย สามารถมีทางเลือกในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษได้

เกณฑ์การสมัครเข้าหลักสูตร Foundation

 • จบม. 6 ด้วยเกรด 8 หรือ
 • มีคะแนน IGCSE ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 • มีคะแนน IB หรือ International Baccalaureate ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคะแนน A-Level ตามที่มหาลัยกำหนด หรือ
 • มีคะแนนจบหลักสูตร High School จากต่างประเทศ (NCEA Level 2 for NZ )

เกณฑ์คะแนน IELTS

 • 5.0 – 6.0 ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่

 • ได้รับการจัดออันดับให้อยู่ที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษ และอันดับที่ 49 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดย QS World University Ranking 2020
 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Bristol
 • เรียนในเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศอังกฤษ
 • สภาพแวดล้อมภายในเมืองสวยงาม ปลอดภัย แต่มีความเจริญไม่ต่างจากเมืองหลวง
 • คณะที่ได้รับความนิยมและอยู่ใน Ranking ดี คือ Engineering, Law, Politics, International Relations, Economics, Finance, Management, Computer Science, Biological Science, Mathematics, Psychology

นักเรียนสามารถเลือกเรียน Foundation ได้จาก 6 สาขาดังต่อไปนี้

นักเรียนสามารถเลือกเรียน Foundation ได้จาก 3 สาขาดังต่อไปนี้

 1. Arts and Humanities
 2. Science, Technology, Engineering and Mathematics
 3. Social Sciences and Law
 4. Medicine and Dentistry

สาขาที่สามารถเลือกเรียนได้ในระดับปริญญาตรี

เมื่อนักเรียนเรียนจบคอร์สFoundation และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเลือกเรียนระดับปริญญาตรีที่ University of Bristol ได้ในสาขาดังนี้

 1. International Foundation (Arts and Humanities)
 • BA (Hons) Ancient History
 • BA (Hons) Anthropology
 • MArts Anthropology with Innovation
 • BA (Hons) Archaeology and Anthropology
 • BA (Hons) Classical Studies
 • BA (Hons) Classics
 • BA (Hons) Czech and Italian
 • BA (Hons) Czech and Portuguese
 • BA (Hons) Czech and Russian
 • BA (Hons) English
 • BA (Hons) English and Classical Studies
 • BA (Hons) English and Czech
 • BA (Hons) English and French
 • BA (Hons) English and German
 • BA (Hons) English and History
 • BA (Hons) English and Italian
 • BA (Hons) English and Philosophy
 • BA (Hons) English and Portuguese
 • BA (Hons) English and Russian
 • BA (Hons) English and Spanish
 • BA (Hons) Film and English
 • BA (Hons) Film and Italian
 • BA (Hons) Film and Portuguese
 • BA (Hons) Film and Television
 • MArts Film and Television with Innovation
 • BA (Hons) History
 • BA (Hons) History and Czech
 • BA (Hons) History and French
 • BA (Hons) History and German
 • BA (Hons) History and Italian
 • BA (Hons) History and Portuguese
 • BA (Hons) History and Russian
 • BA (Hons) History and Spanish
 • BA (Hons) History of Art
 • BA (Hons) History of Art and Italian
 • BA (Hons) History of Art and Portuguese
 • BA (Hons) History of Art and Russian
 • MArts History with Innovation
 • BA (Hons) Italian
 • BA (Hons) Italian and Portuguese
 1. International Foundation (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
 • BEng (Hons) Aerospace Engineering
 • BSc (Hons) Applied Anatomy
 • BSc (Hons) Biochemistry
 • BSc (Hons) Biochemistry with Medical Biochemistry
 • BSc (Hons) Biochemistry with Molecular Biology and Biotechnology
 • BSc (Hons) Biology
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences
 • BSc (Hons) Cancer Biology and Immunology
 • BSc (Hons) Cellular and Molecular Medicine
 • BSc (Hons) Chemistry
 • BSc (Hons) Chemistry with Scientific Computing
 • BEng (Hons) Civil Engineering
 • BSc (Hons) Computer Science
 • BEng (Hons) Computer Science and Electronics
 • BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
 • BEng (Hons) Engineering Mathematics
 • BSc (Hons) Environmental Geoscience
 • BSc (Hons) Geography
 1. International Foundation (Social Sciences and Law)
 • BSc (Hons) Accounting and Finance R
 • BSc (Hons) Accounting and Finance with Study Abroad
 • BSc (Hons) Accounting and Management R
 • BSc (Hons) Accounting and Management with Study Abroad
 • BSc (Hons) Childhood Studies
 • BSc (Hons) Childhood Studies with Management
 • BSc (Hons) Childhood Studies with Quantitative Research Methods
 • BSc (Hons) Childhood Studies with Study Abroad
 • BSc (Hons) Criminology
 • BSc (Hons) Criminology with Quantitative Research Methods
 • BSc (Hons) Criminology with Study Abroad
 • BSc (Hons) Economics
 • BSc (Hons) Economics and Accounting
 • BSc (Hons) Economics and Accounting with Study Abroad
 • BSc (Hons) Economics and Econometrics
 • BSc (Hons) Economics and Econometrics with Study Abroad
 • BSc (Hons) Economics and Finance
 • BSc (Hons) Economics and Finance with Study Abroad
 • BSc (Hons) Economics and Management
 • BSc (Hons) Economics and Management with Study Abroad
 • BSc (Hons) Economics and Mathematics
 • BSc (Hons) Economics and Politics
 • BSc (Hons) Economics and Politics with Study Abroad
 • BSc (Hons) Economics with Study Abroad
 • BSc (Hons) Economics with Study in Continental Europe
 • BSc (Hons) Education Studies
 • BSc (Hons) Education Studies with Study Abroad
 • BSc (Hons) Finance
 • BSc (Hons) International Business Management
 • BSc (Hons) International Business Management with Study Abroad
 • LLB Law
 • BSc (Hons) Management
 • BSc (Hons) Management with Study Abroad
 • BSc (Hons) Marketing
 • BSc (Hons) Philosophy and Economics
 1. International Foundation(Medicine and Dentistry)
 • MB ChB Medicine
 • BDS Dentistry
ระดับชั้น คะแนน
ม. 6 GPA 2.8 (สำหรับ Medicine and Dentistry GPA 3.3)
IB 26 ขึ้นไป และได้คะแนนอย่างน้อย 4 คะแนน ในวิชาที่เกี่ยวข้อง
IGCSE A*- Bในวิชาที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมวิชาที่เป็นภาษาแม่) ต้องผ่าน 5 วิชาเป็นอย่างต่ำ
IELTS UKVI Overall 5.5 – 6.0
อายุ 17 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าเรียน

2 term: เริ่มกันยายน 2020

กรณีคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์

กรณีคะแนน IELTS ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้านบน นักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของคอร์ส สามารถเข้าเรียน Foundation โดยไม่ต้องสอบ IELTS อีก

 1. 2 – 39 weeks ขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS UKVI และการพิจารณาของมหาวิทยาลัย และการตัดสินใจของนักเรียน
 2. อายุ 17 ปีบริบูรณ์ในวันที่เข้าเรียน
 3. Academic requirements: ได้รับตอบรับการเข้าเรียนจาก University of Bristolแล้ว
Programme Price
International Foundation Programme (Arts and Humanities) £20,100
International Foundation Programme (Science, Technology, Engineering and Mathematics) £20,950
International Foundation Programme (Social Sciences and Law) £20,100
International Foundation Programme (Medicine and Dentistry) £20,100

 

หอพัก

สำหรับนักเรียนที่เรียน International Foundation Year ที่ University of Bristol จะมีหอพักนักเรียนแนะนำในเมือง Bristolคือ

King Square Studios

ที่พักอยู่ในตัวเมือง ใกล้กับ City Centre และไม่ห่างจากมหาวิทยาลัย มีรถประจำทางผ่านหลายสาย เป็นหอพักที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นและมีความปลอดภัยสูง

ภายในหอพักประกอบไปด้วย

 1. ทุกห้องเป็นแบบ Studio แต่สามารถเลือกขนาดห้องได้ตามต้องการ
 2. ห้องนอนตกแต่งพร้อมอยู่ มีห้องน้ำและครัวในตัว
 3. มีห้องซักผ้าอยู่ในตัวหอพัก
 4. มียิม ห้องเกมส์ ห้องดูหนัง และ Common Room
 5. Free Hi Speed Wi-Fi 24 ชั่วโมง
 6. มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 7. ค่าน้ำค่าไฟรวมแล้ว
ประเภทห้อง วันที่เข้าพัก ราคา (44 weeks)
Standard 19/09/2020– 27/07/2021 £10,370
Medium 19/09/2020– 27/07/2021 £10,590
Large 19/09/2020– 27/07/2021 £10,030