Summer Schools


International Summer Schools in the UK Universities

Summer School เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษที่เปิดสอนช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ ประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม สำหรับน้องๆที่ต้องการไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่อการเรียนในอนาคต นอกจากจะได้ใช้ Facilities ทุกอย่างเหมือนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆแล้ว การเรียนในคอร์สนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและภาษาของน้องๆ ไปพร้อมๆกับการที่น้องๆจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนแบบใหม่ ในห้องเรียนที่สอนโดยชาวต่างชาติ เพื่อนร่วมชั้นต่างชาติ และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของน้องๆได้เป็นอย่างดี และเมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว น้องๆยังจะรับสิทธิการเป็น Alumni ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ พร้อมทั้งได้รับใบประกาศ Certificate ซึ่งเป็นประวัติที่ดีที่สามารถนำเป็นเขียนใน Resume เพื่อใช้สมัครเรียนหรือสมัครงานในอนาคตได้อีกด้วย

0604
0605
0606