Regent’s University London


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.50เอกสารประกอบการสมัครเรียน
 • พาสปอร์ตหน้าแรก
  Official Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
  ใบปริญญาและหนังสือรับรองจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
  Reference Letter จากอาจารย์และหัวหน้างานฉบับภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
  Personal Statement (SOP)
  ผลการสอบ IELTS (สามารถยื่นสมัครเรียนโดยยังไม่มีผลไอเอลได้)
  Resume / CV*

ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-Sessional English course

Business & Management
MSc Digital Marketing & Analytics
MSc Finance with Specialisations
MA International Business
MA Luxury Brand Management
MA Management
MSc Marketing Psychology
MSc Oil & Gas Trade Management

Fashion & Design
MA International Fashion Marketing
Film, Media & Performance
MA Media & Digital Communications
Politics & International Relations
MA International Relations

Psychology
MSc Psychology
MA Psychotherapy & Counselling

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-sessional English course

ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-sessional English course โดยสามารถดูเกณฑ์ได้ดังนี้

 1. ต้องได้รับตอบรับเข้าเรียนจาก Regent’s University London
 2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS UKVI)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

ทุนการศึกษา

สำหรับข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมดูได้ ที่นี่

Regent’s University London ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ในสวน Regent’s Park ละแวก Marylebone ใกล้ๆกับถนนสายช็อปปิ้งชื่อดังของโลกอย่าง Oxford Street เป็นมหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งเดียวที่มีแคมปัสที่มีบริเวณอยู่ใจกลางกรุงขนาดนี้ ซึ่งตัวมหาวิทยาลัยเอง เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่สนใจ Ranking แต่เน้นไปที่การเรียนการสอนจากอาจารย์ที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมนั้นๆจริง เน้นเรียนจากประสบการณ์ตรงของคนที่ประสบความสำเร็จในสายงานมาแล้ว เป็นแนวปฏิบัติมากกว่าวิชาการ และเน้นดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง โดยการจำกัดจำนวนนักศึกษาต่อห้องให้มีจำนวนไม่มาก อาจจะประมาณ 15 คนเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่ Exclusive มากๆ

นอกจากนี้ยังเน้นการจำลองห้องเรียนให้เหมือนกับที่ทำงานจริงๆ มีห้อง Trade สำหรับหลักสูตรด้าน Finance ที่ใช้ข้อมูลจากทั้ง Thomson Reuters Eikon platform และ Bloomberg Terminal ที่ห้องเทรดชั้นนำทั่วโลกใช้ หรือจะเป็นห้องเรียนสาย Fashion ที่ถูกดีไซน์ให้เหมือนกับห้องออกแบบของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกจริงๆ รวมไปถึงยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอย่าง MA Luxury Brand Management ที่เน้นสอน Luxury Fashion + Business ที่ไม่ได้มีเปิดสอนกันมาก และ Regent’s ยังเป็นตัวจริงด้านเรียนบริหารแบบเก็บ Connection เพราะนอกจากหลักสูตรได้ถูกดีไซน์มาสำหรับทายาทธุรกิจแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนมีชื่อเสียง และมีพื้นฐานที่ดี ยกตัวอย่างเช่น Karl-Johan Persson CEO ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลก H&M Pascale Mussard ทายาทรุ่นที่ 6 ของตระกูล Hermès Sharan Pasricha CEO ของโรงแรม The Hoxton เครือโรงแรมชั้นนำของอังกฤษที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเชื้อพระวงศ์อีกหลากคนที่เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ เช่น Lady Kitty Spencer หลานสาวเจ้าหญิงไดอาน่า Jetsun Pema ราชินีของประเทศภูฏาน Sultan Muhammad V สุลต่านจากมาเลเซีย และ Prince Félix of Luxembourg เจ้าชายจากประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียงที่จบจากที่นี่ก็คือ คุณแพรรี่พาย

ใครอยากเรียนใน London แต่อยากเรียนมหาวิทยาลัยที่มีบริเวณ เป็นแคมปัส สภาพแวดล้อมสวยงาม แต่ยังอยู่กลางเมือง และอยากได้ Connection ระดับ A-list Regent’s University London คือคำตอบค่ะ