Proofreading Service


Proofreading Service

การเขียนเชิงวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานassignmentหรือ dissertation/thesis ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการเรียนในระดับปริญญา ซึ่งการ Proofreading นั้นถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากเพราะความถูกต้องและสละสลวยของภาษาที่ใช้ในการเขียนนั้นส่งผลโดยตรงถึงคะแนนหรือเกรดที่จะได้รับ แน่นอนว่างานเขียนที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และมี structure ที่มีชั้นเชิงย่อมส่งผลถึงคะแนนที่ดี

เนื่องจากทีมงานแมงโก้จะคอยให้คำปรึกษา อัพเดทข้อมูลต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่น้องๆอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ทำให้เรารู้ว่าน้องๆรู้ดีว่างานเขียนทุกชิ้นจะมีผลต่อโปรไฟล์ในอนาคต น้องๆจึงตั้งใจและทุ่มเทเพื่อให้ผลงานเขียนทุกชิ้นออกมาดีที่สุด การมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษามาช่วยตรวจสอบ และขัดเกลาภาษา จะช่วยเรื่องของการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ รูปประโยค การสะกดคำ และทำให้งานเขียนออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

ทางแมงโก้จึงสรรหาอาจารย์ชาวอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญด้านการproofreading ซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในงานเขียนด้านวิชาการ และมีประสบการณ์การพิสูจน์อักษรอย่างมืออาชีพมาเสริมทีมแมงโก้ เพื่อให้น้องๆมีความมั่นใจ100% ในงานเขียนของตนเอง

 

เพิ่มความน่าเชื่อถือของงานเขียน

งานเขียนที่ผู้อ่านต้องพยายามตีความจากภาษาที่วกวนของผู้เขียน หรือแม้แต่การสะกดผิด การอ้างอิงไม่ถูกต้อง ไปจนถึงการใช้ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง ล้วนแต่แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพของผู้เขียน ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะมีหัวข้องานเขียนเชิงวิชาการที่น่าสนใจ แต่ถ้าผู้เขียนไม่สามารถนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม อาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความไม่แน่ใจในข้อมูลและส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของตัวผู้เขียนและทำให้อาจารย์หรือผู้อ่าน

 

สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน

งานเขียนเชิงวิชาการที่ดีจะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อ่าน โดยให้ข้อมูลที่เป็นกลางในแต่ละย่อหน้า แต่ละหัวข้อ และขมวดปมในบทสรุปเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านเมื่ออ่านจบ โดย Editor จะทำหน้าที่ในการสร้าง high-level structureให้กับงานเขียน แก้ไขการนำเสนอให้มีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ

 

ตัวอย่างการ Proofreading & Editing

ตัวอย่างที่ 1:

(BEFORE)

Information systems make it possible for business to adopt flatter, more decentralised structures and more flexible arrangements for employees and management. Organisations are trying to become more competitive and efficient by transforming themselves intro digital firms where nearly all core business process and relationships with customers, suppliers and employees are digitally managed (Laudon & Laudon 2002).

(AFTER)

Business can develop flatter, less centralised structures, as well as arrangements which allow for greater flexibility, through the application of information systems. The pressures of competition and efficiency require organisations to become digital companies where core dealings with customers, suppliers and employees are facilitated electronically.

ตัวอย่างที่ 2:

(BEFORE)

Traditionally, in oral and written discourses, the masculine pronoun ‘he’ was used as a pronoun to refer to a person whose gender was unknown or irrelevant to the context. Recently, this usage has come under criticism for supporting gender-based stereotypes and is increasingly considered inappropriate (Smith, 2010, p. 24).

(AFTER)

If the gender of a person was not known or was unimportant to the meaning of oral or written texts, it was customary to use the masculine form of ‘he’ when a pronoun was required; however, there has been growing concern about this practice in modern usage because it appears to privilege stereotypes based on gender (Smith, 2010, p. 24).

ทำไมถึงต้องใช้บริการ Proofreading กับเรา

[TS_VCSC_Creative_Link link_content=”Easy& Efficient” link_font_family=”Default:regular” conditionals=”eyJ2aWV3ZXJzdGF0dXMiOiJldmVyeWJvZHkiLCJyZXN0cmljdGlvbiI6Im5vbmUiLCJ1c2Vycm9sZXMiOiIiLCJ1c2Vyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJ1c2VyY2FwcyI6IiIsIm90aGVyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJvdGhlcnRhZ3MiOiIiLCJkZXZpY2V0eXBlcyI6IiJ9″]

น้องๆสามารถติดตามงาน หรือสอบถามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา และทางทีมงานแมงโก้จะส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด

[TS_VCSC_Creative_Link link_content=”High Quality Deliverable” link_font_family=”Default:regular” conditionals=”eyJ2aWV3ZXJzdGF0dXMiOiJldmVyeWJvZHkiLCJyZXN0cmljdGlvbiI6Im5vbmUiLCJ1c2Vycm9sZXMiOiIiLCJ1c2Vyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJ1c2VyY2FwcyI6IiIsIm90aGVyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJvdGhlcnRhZ3MiOiIiLCJkZXZpY2V0eXBlcyI6IiJ9″]

ทีมงานของเราคืออาจารย์ชาวอังกฤษและผู้เชี่ยวชาญด้านการ proofreadingซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในงานเขียนด้านวิชาการ และมีประสบการณ์การพิสูจน์อักษรอย่างมืออาชีพ

[TS_VCSC_Creative_Link link_content=”Confidential” link_font_family=”Default:regular” conditionals=”eyJ2aWV3ZXJzdGF0dXMiOiJldmVyeWJvZHkiLCJyZXN0cmljdGlvbiI6Im5vbmUiLCJ1c2Vycm9sZXMiOiIiLCJ1c2Vyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJ1c2VyY2FwcyI6IiIsIm90aGVyc2NvcGUiOiJhbnkiLCJvdGhlcnRhZ3MiOiIiLCJkZXZpY2V0eXBlcyI6IiJ9″]

งานเขียนทุกชิ้นจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่มีการนำไปเปิดเผยโดยเด็ดขาด

บริการของเรามีอะไรบ้าง

ประเภทงานเขียน

ประเภทงานเขียน

 1. Dissertation
 2. Thesis
 3. Research Paper
 4. Research Proposal (PHD)
 5. Essay
 6. Academic Work i.e. Statement of Purpose, Recommendation Letter, Resume etc.

ขั้นตอนการรับบริการ Proofreading กับแมงโก้

ขั้นตอนการรับบริการ Proofreading แบบง่ายๆ

 1. ลูกค้าส่งไฟล์งาน ประเภท .doc และกรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ทางทีมงาน mango proofreading ประเมิน
 2. ทีมงานmango ยืนยันการรับงาน ระบุประเภทบริการ ราคา และเวลาส่งงาน
 3. ลูกค้ายืนยันการรับบริการ และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 4. ทีมงานmango proofreadingเริ่มงาน
 5. ทีมงานmango proofreadingส่งงานตามเวลาที่กำหนด

 

ค่าใช้จ่าย

Proofreading

ราคา 0.6 บาท/word

Proofreading & Editing

< 1,500 words ราคา 2.00 บาท/word
1,500-7,999 words ราคา 1.8 บาท/word
8,000-14999 words ราคา 1.6 บาท/word
15000 words and up ราคา 1.4 บาท/ word

Proofreading & Re-writing 

ราคา 3.0 บาท/word

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ LINE@mangolearning หรือ โทร 02-129-3313, 085-144-8808


Contact Us

Powered by NEX-Forms