เรียน MBA ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงานที่ Coventry University London


เรียน MBA ที่ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงานที่ Coventry University London Campus

MBA ขึ้นชื่อว่าเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องใช้ประสบการณ์การทำงานมาสมัครเรี ยนปริญญาโทอย่างน้อยๆก็ 2-3 ปีเป็นอย่างต่ำ แต่ถ้าน้องๆคนไหนที่เรียนจบป.ตรีแล้ว อยากเรียนปริญญาโทให้จบไปเลยทีเดียว หรือจบสาขาอื่นแต่อยากต่อยอดมาเรียนด้านบริหารธุรกิจ หรือสำหรับใครที่มีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วและอยากเรียน MBA เพื่อที่จะนำกลับมาใช้พัฒนาต่อยอดธุรกิจของที่บ้าน หลักสูตร MBA ที่ Coventry University London Campus เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ตอบโจทย์น้องๆได้เป็นอย่างดี


*เรียน MBA ได้เลยโดยไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
*ได้เรียน MBA ที่ London ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเมืองหลวงทางการเงินของโลก
*สามารถเลือกโปรเจคจบที่นอกเหนือไปจากการเขียน Dissertation
*การเรียนเน้นที่การได้ลงมือทำงานในสนามจริงมากกว่าการเรียนทฤษฎีในตำราเพียงอย่างเดียว


MBA Course ที่ Coventry University London Campus มีทั้งหมด 5 หลักสูตรคือ

1. MBA Global Business

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาน้องๆให้เป็นผู้นำในองค์กรข้ามชาติ เพราะน้องๆจะได้เรียนในวิชาที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ในระดับสากลเป็นอย่างมาก เช่น Marketing in a Global Age ที่จะได้เรียนการตลาดที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของโลก Leading in a Changing World เพราะมหาวิทยาลัยรู้ดีว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การฝึกทักษะความเป็นผู้นำในสถานการณ์ที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกนาทีจึงมีความสำคัญมาก รวมถึงมีวิชาในการบริหารคนอย่าง Global Human Resource Management Strategies ด้วย

2. MBA Global Finance Services

หลักสูตรบริหารการเงิน ที่สอนในใจกลางเมืองศูนย์กลางการเงินโลกอย่างลอนดอน น้องๆจะได้เรียนกับอาจารย์ที่เคยเป็นผู้บริหารในสถาบันการเงินชั้นนำและปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่รวมทั้งได้เรียนกับซอฟแวร์การเงินชั้นนำอย่าง Bloomberg Terminal ซึ่งจะทำให้น้องไปพบปัญหาแล้วทดลองแก้ไขจริงผ่านทางการเรียนทั้งทางด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง ผ่านการเรียนวิชาต่าง ๆ เช่น Banking Regulation and Risk ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับธนาคารและความเสี่ยง Global Finance Market เรียนรู้ตลาดการเงินของโลกรวมไปถึงการบริหารการงานผ่านทางวิชา Managerial Finance

3. MBA International Fashion Management

การเรียนวิชาบริหารในโลกแฟชั่น สำหรับน้องๆที่มี Passion ในด้านแฟชั่นโดยเฉพาะ จบกลับไปแล้วจะไปทำงานในบริษัทแฟชั่นชั้นนำ หรือสร้างแบรนด์ของตัวเอง หรือเอาวิชาบริหารไปใช้กับธุรกิจอื่นก็ยังได้โดยน้อง ๆ จะยังคงได้เรียนวิชา Leading in Changing World และ Strategic Management ซึ่งเป็น 2 วิชาหลักที่นักเรียน MBA ของ Coventry University จะต้องได้เรียนทุกคน เพิ่มเติมมาด้วยวิชาเกี่ยวกับแฟชั่นอย่าง Fashion Design and Product Development และ Fashion Buying and Merchandise Management in a Changing Global Industry ที่จะเสริมสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้น้องผ่านทุกปัญหาในวิกฤตอุตสาหกรรมแฟชั่นไปได้

4. MBA International Human Resource Management
หลักสูตรที่จะช่วยเตรียมพร้อมน้อง ๆให้เป็นผู้บริหารฝ่ายบุคคลได้อย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านการวางแผนและพัฒนาคนไปพร้อม ๆ กับองค์กรที่นี่น้องๆจะได้คอนเน็คชั่นทางธุรกิจกับผู้คนจากทั่วโลก มีการเดินทางไปดูงานทั้งในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ปรากและญี่ปุ่น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรล้วนแต่เคยเป็นผู้ฝึกพัฒนาคนในองค์กรใหญ่ ๆ และผ่านการรับรองจากสถาบัน Chartered Institute of Personal and Development (CIPD) ซึ่งไปสถาบันพัฒนาทรัพยากรคนในบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับ สากล วิชาที่น่าสนใจอย่างเช่น Resourcing and Talent Management, Developing People และ Employee Engagement ซึ่งล้วนแต่เป็นวิชาพัฒนาคนเพื่อพัฒนาบริษัทโดยเฉพาะ

5. MBA International Marketing
หลักสูตรที่จะพัฒนาน้องๆให้กลายเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดที่เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ น้องๆจะได้พัฒนาสกิลการวิเคราะห์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน ทุกวันนี้ โปรแกรมนี้จะฝึกให้น้อง ๆ จับสัญญาณที่สำคัญทางการตลาด กระบวนการคิดที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุค Digital รวมถึงผลกระทบต่อตลาดปัจจุบันจากทั้งระบบเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญผู้เคยทำงานอยู่ในอุตสากรรมนี้มาก่อน ผ่านการเรียนวิชาที่น่าสนใจดังนี้ Digital Marketing, Buyer Behavior Analysis: The Psychology of buying, Retail and Services Marketing และ Creativity
ที่จะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้น้อง ๆให้ฝึกคิดแผนการตลอดที่อิมแพคสูง


ทุกหลักสูตร MBA ที่ Coventry University London Campus จะเน้นไปที่การปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนตามตำรา โดยโปรเจคจบน้อง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไร มีให้เลือก 5 หัวข้อด้วยกัน คือ

1. Dissertation
การเขียนวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยทางวิชาการเพื่อวัดผลสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมดในระดับปริญญาโท
2. Internship
ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำที่เป็น Partner กับทางมหาวิทยาลัยโดยน้องๆจะถูกสัมภาษณ์งานจริงโดยพนักงานในบริษัทนั้น ๆ โดยที่น้องๆจะต้องโชว์สกิลความสามารถในทางวิชาการที่นำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในบริษัท เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงานในบริษัทนั้น ๆ
3. Consulting Project
จำลองการเป็นที่ปรึกษา โดยเขียนโครงการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เฉพาะเช่น สร้างแผนการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าตัวใหม่ของบริษัทให้กับผู้บริโภคโดยน้อง ๆ จะได้พบกับพนักงานที่ทำงานในบริษัทจริง ๆ เพื่อทำการศึกษาธุรกิจและปัญหาต่าง และนำมาใช้ในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทนั้น ๆ
4. Entrepreneurship Project
คิดโครงการสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมา โดนคิดคำนวณจุดคุ้มทุนและวางแผนการบริหารงานของบริษัทที่น้องๆสร้างเหมือนเป็นการจำลองการสร้างธุรกิจ Start-Up ใหม่ด้วยตัวของน้อง ๆ เอง และมีตัวช่วยเป็น Enterprise Hub ศูนย์ฝึกที่ Coventry University London สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การเป็นที่พบปะของลูกค้า และหุ้นส่วนในอนาคต เพราะนี่เป็นศูนย์รวมนักศึกษาที่ทำโปรเจคลักษณะนี้เหมือนกัน
5. Simulation
จำลองการบริหารบริษัทผ่านทาง Software ของมหาวิทยาลัย โดยน้อง ๆ จะได้สวมบทบาทเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างเช่น เรื่องบริหารการเงิน เรื่องบริหารคน เป็นต้น

นอกจากโปรเจคจบที่ไม่ได้มีให้เลือกแค่เพียง Dissertation แล้ว Coventry University London ยังสร้างโปรแกรมที่จะช่วยฝึกฝน Soft skills หรือพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นมากในโลกธุรกิจปัจจุบันนอกเหนือไปจากความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียว ให้กับน้องๆที่จะเลือกมาเรียน MBA ที่นี่ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ Coventry University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร จาก The Guardian University Guide 2019


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-129-3313, 085-144-8808 หรือไลน์ @mangolearning