กิจกรรมที่ผ่านมา


13 พฤศจิกายน 2560

Mango Learning Express พร้อมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษ ได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแนะนำการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ การเลือกครอสเรียนที่เหมาะสม และเทคนิคเพื่อพิชิต Scholarship ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง

11-12 พฤศจิกายน 2560

Mango Learning Express ร่วมให้ข้อมูลและแนะนำหลักสูตรการเรียนในประเทศอังกฤษ ในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14 (OCSC International Education Expo 2017) รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

5 พฤศจิกายน 2560

Mango Learning Express ร่วมกับ University of Exeter จัดกิจกรรม Exeter Open House เพื่อให้ข้อมูลแบบเจาะลึกโดยศิษย์เก่า และตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Exeter ภายในงาน น้องๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Exeter ยังได้รับโอกาสพิเศษในการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับ offer อีกด้วย

17 ตุลาคม 2560

Mango Learning Express ร่วมสนับสนุนการจัดงาน DUTHS First Meet เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของ Durham University ประจำปี 2017

23 กันยายน 2560

Mango Learning Express ตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย Durham และมหาวิทยาลัย Top5 ในสหราชอาณาจักร จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน เรา (ต้อง)ปรับ” ร่วมกับ Durham University Thai Society

งานนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการปรับตัวทางด้านการศึกษาตลาดงาน และความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยการวางแผนการศึกษาอย่างรู้เท่าทันสอดรับกับความเปลี่ยนไปในอนาคต ด้วยการนำสุดยอดผู้บริหารชั้นนำระดับประเทศ คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ Line ประเทศไทย / พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมและรองประธานกสทช. / รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม / คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในยุค 4.0