Language Schools เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ


General English หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรที่เหมาะกับน้องๆที่ต้องการมาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป เป็นการฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษในขั้นเริ่มต้น โดยจะใช้เวลาเรียนเฉลี่ย 15 – 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Intensive English หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับคอร์ส General English แต่จะมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมากกว่าการเรียนในหลักสูตร General English เหมาะกับน้องๆที่ต้องการเรียนมากขึ้นในแต่ละวัน

English for Academic Purposes หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาต่อ เช่น การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาเพื่อฝึกอบรมในวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเป็นทางการมากกว่าภาษาพูดหรือภาษาที่ใช้ทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน คอร์สนี้จะเตรียมพร้อมน้องๆให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษไปในอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะมีความเป็นวิชาการมากขึ้น

English for Specific Purposes หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

เป็นหลังสูตรที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อการนำไปใช้ในอาชีพเฉพาะทาง เช่น การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ หรือการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการแพทย์สำหรับอาชีพแพทย์และพยาบาล เป็นต้น

IELTS Exam หลักสูตรเพื่อการสอบ IELTS

เป็นหลักสูตรที่เหมือนกับเป็นการช่วยติว และเพิ่มความพร้อมให้น้องๆสามารถสอบ IELTS โดยคุณครูที่มีความคุ้นเคยและชำนาญในข้อสอบ IELTS โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คะแนนออกมาดีที่สุดตามที่น้องๆต้องการ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นเจาะลึกทุกส่วนของข้อสอบ สอนเทคนิคการทำข้อสอบในทุกๆพาร์ท พร้อมกับฝึกทำข้อสอบโดยจับเวลาไปด้วย ให้เหมือนกับการสอบจริง เพื่อให้น้องๆรู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเอง และปรับตัวเพื่อคะแนนที่ดีขึ้น และยังฝึกความชำนาญในการทำข้อสอบอีกด้วย

Cambridge English Exam หลักสูตรเพื่อการสอบเคมบริดจ์

Cambridge English Exam เป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับจะทั้งมหาวิทยาลัย และบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก นิยมสอบเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องการันตรีทางด้านภาษากับทางบริษัท สถาบันการศึกษา หรือการเตรียมตัวเพื่อไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ หลักสูตรนี้มีหลายระดับให้เลือกสอบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สอบเอง โดยโรงเรียนภาษาที่สอนหลักสูตรนี้ จะเน้นฝึกนักเรียนให้คุ้นเคยกับการทำข้อสอบทั้งหมด รวมทั้งสอนเทคนิคที่จะทำให้นักเรียนได้คะแนนดีขึ้นในการสอบตามที่นักเรียนต้องการ สอนโดยอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพแล้วมีความชำนาญใน Cambridge English Exam โดยเฉพาะ

**ชื่อหลักสูตรอาจมีความแตกต่างกัน ตามแต่สถาบันจะตั้งชื่อให้ แต่เนื้อหาใกล้เคียงประมาณนี้ค่ะ**

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศเจ้าของภาษา การได้มาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของภาษาอย่างแท้จริงย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ประเทศอังกฤษเป็นศูนย์รวมของคนหลายเชื้อชาติที่เข้ามาในประเทศอังกฤษเพื่อการศึกษาหรือทำงาน ผลพลอยได้คือ น้องๆจะได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษในสำเนียงต่างๆ แต่ก็ยังได้ฝึกพูดกับคุณครูที่เป็นคนอังกฤษแท้ๆ ไปพร้อมๆกัน

นักเรียนจากทั่วโลกเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ ทำให้น้องๆจะได้มีเพื่อนจากประเทศต่างๆทั่วโลก

การเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษนอกจากจะทำให้ความสามารถทางด้านภาษาของน้องๆพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการสื่อสาร เพราะว่า 80 ประเทศทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลก ที่คนในประเทศนิยมสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ จึงจัดได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกอย่างแท้จริง

สถาบันสอนภาษาในประเทศอังกฤษ ได้รับการคุมเข้มและตรวจสอบคุณภาพจาก British Council ทั้งในด้านการสอน และตัวบุคลากรในสถาบันอย่างสม่ำเสมอ และพี่ๆ แมงโก้เอง ก็ได้คัดเลือกสถาบันที่ดีมีคุณภาพ ทางเราพร้อมให้การให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษาในประเทศอังกฤษ

เพราะการต้องอยู่ไกลบ้านเป็นมากกว่าการเรียนภาษา น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเอง รู้จักการช่วยเหลือตัวเองให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ กล้าตัดสินใจและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เป็นการเปิดโลกใหม่อีกหนึ่งใบผ่านประสบการณ์ในต่างแดน

Homestay

น้องๆที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องอยู่กับ Host Family เท่านั้น แต่ว่าข้อดีของการอยู่แบบ Homestay ก็คือ การได้ฝึกภาษาอังกฤษกับครอบครัว Host Family ชาวอังกฤษที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี น้องๆจะได้พัฒนาทักษะทางการสื่อสารมากยิ่งขึ้น และเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอังกฤษแท้ๆไปด้วย

โดยการอยู่แบบ Homestay มี 2 ลักษณะคือ

 1. Bed and Breakfast

น้องๆจะได้พักกับโฮสแฟมิลี่และทานอาหารมื้อเช้าที่จัดหาให้โดยโฮสแฟมิลี่

 1. Half Board

การพักกับโฮสแฟมิลี่ และรับประทานอาหารเช้าและเย็น ที่จัดหาให้โดยโฮสแฟมิลี่

Hall of Residences

เป็นหอพักที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งทางโรงเรียนสอนภาษาและพี่แมงโก้ ว่ามีความสะอาด ดี และปลอดภัย เหมาะจะเป็นที่อยู่ของน้องๆที่จะมาเรียนภาษา โดยห้องนอนส่วนใหญ่จะเป็นห้องนอนเดี่ยว บางหอพักก็มีห้องน้ำในตัว แต่บางหอพักอาจจะต้องใช้ห้องน้ำรวมกันคนอื่น และห้องครัวที่จะต้องแชร์กันเพื่อนที่พักที่เดียวกัน องค์ประกอบเหล่านี้จะขึ้นอยู่กันแต่ละหอพักที่น้องๆจะเลือกไปพัก โดยมีข้อแม้ว่าน้องๆที่จะอยู่หอพักต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

London นิยมเดินทางด้วยรถเมล์และรถไฟใต้ดิน หรือ Tube และเดินเท้าไปที่ต่างๆ น้องๆสามารถซื้อบัตร Oyster Card ที่เป็นบัตรสำหรับการโดยสารระบบขนส่งมวลชนในลอนดอน โดยน้องๆจะได้รับสิทธิพิเศษในฐานะที่เป็นนักเรียน นั่นก็คือ ส่วนลด 30% สำหรับราคาโดยสารของนักเรียน น้องๆที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถไปทำบัตร Oyster Card Student ได้โดยจะมีรูปของน้องๆติดอยู่บนบัตรเหมือนบัตรประจำตัว

นอกจากนี้ การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนในอังกฤษยังมีระบบ “Pay as you go” คือ ระบบจะตัดเงินถึงจำนวนหนึ่งตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยถ้าน้องๆเดินทางเกินจากนี้ ระบบจะไม่ตัดเงินเพิ่มแล้ว แต่ทั้งนี้ก็จะมีข้อบังคับย่อยๆอีก เช่น จะต้องโดยสารภายในโซน 1 เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น น้องเอใช้ Tube และขึ้นรถเมล์ภายในโซน 1 3 ครั้งคิดเป็นเงิน £2.50 ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดของแต่ละวันที่ระบบจะเก็บเงินน้องเอ ดังนั้นเมื่อน้องเอขึ้น Tube เป็นครั้งที่ 4 น้องเอจะไม่ถูกตัดเงินเพิ่มจาก £2.50 ภายในวันนั้น

และยังมีการให้ทำบัตร 16 – 25 Railcard และ 26 – 30 Railcard สำหรับผู้ที่ไปเรียนภาษาในช่วงอายุ 26 – 30 ปี โดย Railcard นี้สามารถนำมารวมกับ Oyster Card ได้ โดยจะเป็นบัตรลดค่าโดยสารของระบบรถไฟไปเมืองอื่นๆในประเทศอังกฤษ

เมืองอื่นๆนอก London ในแต่ละเมืองจะมีรถเมล์บริการอยู่อยากทั่วถึง หรือไม่หอพักหรือบ้านที่เป็น Homestay ก็จะอยู่ไม่ไกลจะตัวโรงเรียนภาษา น้องๆอาจจะใช้วิธีเดินมาเรียน หรือเดินไปยังที่ต่างๆได้ และสำหรับการเดินทางไปต่างเมือง ก็ใช้รถไฟได้เลย เพราะระบบรถไฟของอังกฤษจะมีทั่วถึงกันทุกเมืองในประเทศ

London เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตึกรามบ้านช่องสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสุดขีดในอดีต ผสานกันอย่างลงตัวกับเทคโนโลยีและความทันสมัยในโลกยุคมิลเลนเนี่ยม และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เป็นแหล่งรวบรวมผลงานของสถาปนิกระดับโลก จะเรียกได้ว่า London เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของโลกและเป็น Destination ในฝันของผู้คนจากทั่วโลกก็คงไม่ผิด การได้มาใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนจึงเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุด เพราะแทบจะทุกสัปดาห์ของที่นี่จะมี World Event ซึ่งเป็นงานระดับโลกที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดงานให้น้องๆได้ไป enjoy พร้อมกับเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหานครที่ทั้งทันสมัยและคลาสสิกไปพร้อมๆกัน

Canterbury เมืองที่อยู่ในเขตของมณฑลเคนท์ หรือ Kent ตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษ อยู่ไม่ห่างจาก London มาก นั่งรถไฟเพียง 1 ชม.เท่านั้น เมือง Canterbury นี้ เป็นเมืองที่สร้างโดยพวกโรมัน มีโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองอย่าง Canterbury Cathedral ซึ่งสร้างแบบ Brick-Style ตั้งอยู่เป็น Landmark ของเมือง นอกจากนี้ภายในเมืองยังรายล้อมไปด้วยบ้านที่เก่าแก่วินเทจน่ารัก ผู้คนที่เป็นมิตรอบอุ่น และแม่น้ำเล็กๆรอบเมืองที่สามารถซื้อทัวร์เรือพายท่องเที่ยวเมืองได้ โดยไฮไลท์ของทัวร์เรือนี่คือ การลอดผ่านช่องเล็กๆใต้สะพานต่างๆที่มีอยู่โดยรอบ อีกอย่างที่ทำให้เมืองนี้น่าสนใจคือ เมืองนี้อยู่ใกล้กับฝั่งยุโรปมากที่สุด น้องๆที่มาเรียนที่เมืองนี้สามารถนั่งเรือ Ferry หรือรถไฟไปเที่ยว Paris หรือ Brussels ได้โดยใช้เวลาไม่นานอีกด้วย นอกจากนี้ เมือง Canterbury ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษอย่าง University of Kent อีกด้วย ด้วยไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในเมืองเล็กพร้อมบรรยากาศสวนดอกไม้ ใกล้ชิดธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้รักการขนานนามว่า “The Garden of England” และยังมีมหาวิทยาลัยอยู่ในตัวเมือง ทำให้น้องๆจะได้มี Activity ที่หลากหลาย ถ้าน้องคนไหนสนใจมาเรียนภาษาที่เมืองนี้รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน

Oxford เมืองที่เป็นที่ตั้งของ 1 ในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก นั่นก็คือ Oxford University ทำให้เมืองมีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สงบ ผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่มักจะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งอาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาของที่นี่ ทำให้มีลักษณะเป็นมิตร และพร้อมให้ความช่วยเหลือเรา น้องๆจะได้เรียนในบรรยากาศที่เป็นที่ตั้งของ 1 ในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบราณ และยังเป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Harry Potter ที่ใช้ห้องอาหารของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เป็นต้นแบบของห้องอาหารในโรงเรียนเวทมนตร์ฮอกวอตส์อีกด้วย

Bath เมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ Bath เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามจากสถาปัตยกรรมคลาสสิคภายในเมือง และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง Roman Bath บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่สร้างสมัยโรมัน The Circus ที่เป็นกลุ่มอาคารตึกแถวทรงโค้ง สร้างล้อมรอบต้นไม้ขนาดใหญ่มาก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ John Wood ผู้พ่อ และใกล้ๆกันนั้นคือ The Royal Crescent กลุ่มอาคารตึกแถวโค้งลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่มีขนาดใหญ่มาก โดยด้านหน้าเป็นสนามหญ้าเขียวกว้างๆ ออกแบบโดย John Wood ผู้เป็นลูก เป็น Landmark สำคัญที่ใครๆก็ต้องไปถ่ายรูปด้วย  น้องๆสามารถเดินทางเข้า London โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง และ Bath ยังอยู่ไม่ไกลจาก Oxford, Cardiff, Salisbury และ Stonehenge 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

Bournemouth เมืองทางตอนใต้แทบชายฝั่งทะเลของอังกฤษ มีความปลอดภัยและสงบสูง เป็นเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศของชาวอังกฤษเนื่องจากอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมงด้วยการนั่งรถไฟ มีทั้งวิวชายหาดที่สวยงามและธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ ที่เที่ยวยอดนิยมที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองคือ Jurassic Coast ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากมีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลที่มีธรรมชาติสมบูรณ์อย่างมาก และยาวถึง 154 กิโลเมตรด้วยกัน ประชากรในเมืองมีจำนวนไม่หนาแน่นจนเกินไป และคนทางใต้ของประเทศอังกฤษขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจดี และพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ใครไม่ชอบความวุ่นวายแบบเมืองใหญ่ Bournemouth ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวเลือกหนึ่งเลยทีเดียว

Brighton อยู่ห่างจาก London 50 นาทีโดยการเดินทางทางรถไฟ เป็นเมืองต่างอากาศชายทะเลยอดนิยมของชาวอังกฤษอีกเมืองหนึ่ง ตัวเมืองมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มี Royal Pavilion ซึ่งเคยเป็นวังที่พักตากอากาศของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Indo-Saracenic ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมลักษณะอังกฤษผสมกับอินเดียที่นิยมในศตวรรษที่ 19 โดยมีลักษณะเด่นที่โดมกลมๆแบบมัสยิดของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชายหาดอันเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก โรงเรียนสอนภาษาที่พี่แมงโก้เลือกมาแล้ว ตั้งอยู่ในใจกลางของ Brighton ใกล้กับ Royal Pavilion และแหล่งช๊อปปิ้งของเมือง

นอกจากเมืองที่กล่าวไปแล้ว ถ้าน้องๆสนใจไปเรียนในเมืองอื่นๆนอกเหนือจากนี้ สามารถติดต่อพี่แมงโก้ได้เลย พี่แมงโก้พร้อมคัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองนั้นๆที่น้องๆต้องการไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่ และพี่แมงโก้พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการเลือกโรงเรียนภาษา ฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

กรอกข้อมูลเพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นเบื้องต้น และรับคำแนะนำจากทีม consult โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Powered by NEX-Forms

CHOOSE A COURSE
ปรึกษาพี่แมงโก้ เลือกคอร์ส ระยะเวลาเรียน และเมืองที่น้องๆสนใจ

APPLY FOR SCHOOL AND VISA
สมัครเรียน เลือก Host Family หรือจองหอ พร้อมสมัครวีซ่า

LET’S GO TO THE UK!
เตรียมตัวไปเรียน Summer ที่ประเทศอังกฤษกันเลย !

ความช่วยเหลือของ Mango

  positive review  ถ้าอยากไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดี? ปรึกษาพี่แมงโก้เลยค่า พี่ๆน่ารักมาก ใส่ใจในทุกรายละเอียดของน้องๆ ตั้งแต่เตรียมตัว ทำเอกสาร ส่งใบสมัคร รวมไปจนถึงเวลาที่ไปเรียนแล้วจริง พี่ๆก็ยังคอยติดต่อดูแลกันมาตลอด ไม่เคยทิ้งน้องๆเลย ไม่รักแมงโก้แล้วจะไปรักใครได้หล่ะค้าบ❤️❤️❤️

  Mookarpa Ittipunkul Avatar Mookarpa Ittipunkul
  September 24, 2020

  positive review  Mango ทำให้การไปเรียนต่อเมืองนอกไม่ใช่เรื่องยากเลย ผมได้รับข้อมูลการศึกษา คำแนะนำ การติดตามดูแลที่ดีมากจนถึงตอนนี้กำลังจะบินไป UK แล้ว พี่ๆ Mango เป็นแบ็คที่อุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆ และไปจดจ่อกับเรื่องเรียนได้เต็มที่ ขอบคุณครับ

  Krittapas Poonkasem Avatar Krittapas Poonkasem
  September 24, 2020

  positive review  ขอบคุณพี่ๆ Mango ทุกคนเลยครับ พี่ๆคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตั้งแต่แนะนำคณะและมหาวิทยาลัย, การสมัคร, การขอวีซ่า และอื่นๆอีกมากมายครับ สำหรับใครจะศึกษาต่อต่างประเทศแนะนำ Mango เลยครับบ 😀😀

  Pichapon Naksinn Avatar Pichapon Naksinn
  September 24, 2020

เรียนภาษาอังกฤษพร้อมทักษะเฉพาะทาง และเตรียมความพร้อม
การเรียนต่อมหาวิทยาลัยกับ Summer School

เลือกตามเมืองที่สนใจ

เลือกตามงบประมาณ

โรงเรียน เมือง ราคาเริ่มต้นที่ (£/week)
MLS International College Bournemouth 290
Oxford International Group Brighton 275
Language Studies International (LSI) Brighton 330
Embassy English Brighton 345
EC Brighton 370
British Study Centers Brighton 305
Stafford House Brighton 355
St.Giles Brighton 390
EC Bristol 345
Bath College Bath 250
Language Studies International (LSI) Cambridge 340
Embassy English Cambridge 345
EC Cambridge 375
Stafford House Cambridge 365
Stafford House Canterbury 355
CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY Canterbury 290
EC Manchester 370
Oxford International Group Oxford 282
EC Oxford 375
The Lake School of English Oxford 300
Melton College York 270

 

*อัตราแลกเปลี่ยน £1 =43 บาทโดยประมาณ

**น้องๆสามารถเลือกจ่ายค่าเรียนโดยตรงไปที่ประเทศอังกฤษด้วยค่าเงินตามจริง ณ วันที่โอนผ่านธนาคาร

โรงเรียน เมือง ราคาเริ่มต้นที่ (£/week)
British Study Centers – London Center London 335
British Study Centers – London Hampstead London 310
EC London 380
Embassy English London 345
Excel London 222
Language Studies International (LSI) – London Central London 340
Language Studies International (LSI) – London Hampstead London 330
Stafford House London 375
Oxford International Group London 299
Wimbledon School of English London 345

 

*อัตราแลกเปลี่ยน £1 =43 บาทโดยประมาณ

**น้องๆสามารถเลือกจ่ายค่าเรียนโดยตรงไปที่ประเทศอังกฤษด้วยค่าเงินตามจริง ณ วันที่โอนผ่านธนาคาร

รวมสถาบันสอนภาษา ณ ประเทศอังกฤษ

ใครที่กำลังมองหาโรงเรียนภาษาที่อังกฤษและสถาบันสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองต้องห้ามพลาด เพราะพี่แมงโก้รวบรวมสถาบันภาษาในประเทศอังกฤษมาให้น้องๆ เลือกกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกโรงเรียนภาษาที่อังกฤษตามเมืองที่น้องๆ อยากจะเดินทางไปเยือน หรือจะเลือกโรงเรียนภาษาที่อังกฤษตามงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในแต่ละสัปดาห์ก็ได้เช่นกัน

ซึ่งการเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศนั้นจะช่วยให้น้องๆ ใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ เพราะน้องๆ สามารถเรียนรู้และได้ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และทำให้น้องๆ สามารถเกิดการเรียนรู้ทางภาษาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับการเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษนั้น เราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและความแตกต่างของภาษาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวให้น้องๆ ได้เปิดประสบการณ์ต่างๆ และทักษะการใช้ภาษาที่น้องๆ อาจจะไม่เคยได้จากห้องเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ การเรียนภาษาประเทศอังกฤษนั้นจะทำให้น้องๆ ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ จากทั่วโลกและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าสนใจแก่กันและกัน รวมไปถึงการมองโลกที่กว้างขึ้นที่จะช่วยให้น้องๆ มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ที่จะเลือกเรียนต่อหรือทำงานต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วยล่ะ ทั้งนี้น้องๆ สามารถนำประสบการณ์และเรื่องราวที่น้องๆ จะได้พบเจอนั้น ไปใช้ในการทำงานหรือการเรียนต่อในระดับต่างๆ ได้อีกด้วย

สำหรับการเลือกโรงเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศหรือไปเรียนภาษาที่อังกฤษตามเมืองที่น้องๆ อยากจะเดินทางไปเยือน พี่แมงโก้ได้รวบรวมเมืองที่มีโรงเรียนสอนภาษาที่อังกฤษเอาไว้ถึง 6 เมืองด้วยกัน นั่นคือเมือง Bath เมือง Bournemouth เมือง Brighton เมือง Canterbury เมือง London และเมือง Oxford หรือจะเลือกโรงเรียนภาษาที่อังกฤษตามงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งจะมีให้เลือกกันทั้งโรงเรียนสอนภาษาที่อังกฤษในลอนดอนและนอกเมืองลอนดอนก็ได้

แล้วถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่อังกฤษที่ไหนดี ลองมาปรึกษากับพี่แมงโก้ได้นะ พี่แมงโก้พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่น้องๆ ได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเลยค่ะ

โทร : 02-1293313, 085-1448808
Line@ : @mangolearning