ใบสมัครเข้าร่วมโครงการsummer


วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
เวลา 11:30-13:00 น.
Water Library at Central Embassy

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนประจำ พบตัวโรงเรียน Ackworth School ที่บินมาให้ข้อมูลโดยตรงจากประเทศอังกฤษ พบศิษย์เก่าและผู้ปกครองที่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการเตรียมตัว และการใช้ชีวิตของบุตรหลานในต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-129-3313 หรือไลน์ @mangolearning

Powered by NEX-Forms