เรียนภาษากี่เดือน


%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99